LETECKÁ VÝROBA

Povolení k výrobě letadel

Ministerstvo obchodu (po dohodě s Ministerstvem veřejných prací /MVP/ a Ministerstvem národní obrany /MNO/) udělilo svým přípisem č. j. 55.580/34/I/E-5415 dne 26. 6. 1934 Moravskoslezské vozovce, a. s. povolení vyrábět letadla a motory, opravovat je a obchodovat s nimi.

Opis

Ministerstvo obchodu

Č.j. 53.580/34/I/E-5415

V Praze dne 26. června 1934

Při odpovědi budiž toto číslo jednací
uvedeno. O každé věci pište samostatně.

Věc:

Moravsko-slezská vozovka akc.spol.
v Praze, žádost o povolení stavby
létadel podle §u 47 zákona č.
172/25 sb.z. a n. pro továrnu ve Studénce.

Odpověď k čís. ..........
Přílohy: ............
..........

 

P.T. firmě

 

Moravsko-slezská vozovka a.s.,

 

v Praze XVI.
----------------------------
čp. 200.

 

K tamní žádosti ze dne 26 března t.r. uděluje Vám ministerstvo obchodu v dohodě s ministerstvy veřejných prací a národní obrany ve smyslu §u 47 zákona ze dne 8. července 1925 č. 172 sb.z. a n. povolení létadla a motory vyráběti, je opravovati a jimi obchodovati, avšak s výhradou vyloučení generálního povolení dovozu leteckého materiálu z ciziny.
Jest však povinností firmy postarati se o to, aby nezaměstnávala nespolehlivých živlů.

Za ministerstvo obchodu:
podpis m.p. nečitelný.

 

Letecké oddělení ve Studénce

V druhé polovině roku 1935 bylo v závodě Moravskoslezská vozovka, akc. spol. ve Studénce zřízeno letecké oddělení, v jehož čele byl postaven odborník pro stavbu letadel ing. Karel Tomáš.

V oddělení byli zaměstnáni:

 • šéfkonstruktér ing. Karel Tomáš
 • 2 statici
 • František Havelka
 • 11 konstruktérů a kresličů
 • Karel Brdička - vedoucí skupiny "trup", Alois Vosecký - "nosné plochy", Rudolf Kořínek - "přistávací zařízení", František Horák - "řízení", Rudolf Sailer - "výzbroj a výstroj", Jiří Kos - "ocasní plochy"
 • 1 archivář
 • 1 vedoucí provozu
 • Josef Hříbal
 • 11 mistrů a provozních úředníků
 • 2 úředníci pro sklad
 • 1 šéfpilot
 • 120 dělníků a učňů

Potřebné prostory pro toto oddělení byly získány adaptací některých pracovišť ve vagonce. Dále byl vybudován hangár a zřízeno letiště. Po nutné technické přípravě byla začátkem roku 1936 zahájena výroba letadel. V leteckých dílnách závodu se prováděly opravy čs. vojenských letadel.

Prvním typem letadla, které se v oddělení vyrábělo, bylo školní cvičné letadlo Bücker-Jungman, označené značkou T-131. Byl to dvojplošník svařované konstrukce trupu a dřevěných křídel, potažený plátnem. Toto letadlo, ač velmi moderní a ekonomické, nebylo přijato vojenskou správou a ministerstvo veřejných prací je proto objednalo pro aerokluby. Celkem bylo vyrobeno 35 kusů těchto letadel, z nichž posledních 20 bylo dokončeno již za německé okupace.

Mimo tohoto typu byla zakoupena také licence na výrobu anglického školního letadla, které mělo označení T-126.

Prvním vývojovým typem vlastní konstrukce byl jednoplošník s kabinou pro dvě osoby, typového označení T-001. Letadlo mělo motor Hirt HM 504, který v licenci vyráběla kopřivnická Tatra. Prototyp tohoto letadla byl použit v roce 1937 k vytvoření čtyř světových rekordů na uzavřeném trojúhelníku majorem Červinkou.

Letoun TATRA T - 131

licenční výrobek, který se stavěl podle německého vzoru Bü - 131 "Jungmann", firmy Bücker Flugzeugbau, GmbH, Ransdorf bei Berlin.

Jaro 1936
zakoupen originální letoun Bü - 131.37 s motorem Hirth HM-504 A-2, vč. 4003 o trvalém výkonu 62 kW při 2 360 ot/min (krátkodobě 77 kW při 2 530 ot/min) jako licenční vzor

IV. 1936
přelet z Berlína přes Prahu do Studénky

IV. - XI. 1936
držení letounu v továrně na základě německých dokladů

3. 11. 1936
MVP vydává vagonce "Legitimaci č. 497, opravňující k držení čs. letadla".

Tímto se oznamovala oprávněnost držení aeroplánu typu Jungman - Bücker, číslo série A - 2, číslo výrobní 37, poznávací značka OK - TAA za předpokladu, že domovským přístavem bude MVP schválené letiště Studénka.

Letový certifikát nesl datum vydání 4. 11. 1936, jeho platnost byla omezena dnem 23. 06. 1939.

Firemně byl letoun přeznačen na Tatra T - 131.37 a celý přestříkán stříbrnou barvou.Stavba licenčního prototypu TATRA T - 131.1

6. 2. 1936
zhotoven výkres sestavení stroje

IV. 1936
předložen MVP ke kontrole statický výpočet provedený podle německých předpisů B.V.F.

XI. - XII. 1936
protokol o lámací zkoušce křídla

5. 10. 1936
zalétnutí prototypu T - 131.1 s německým motorem Hirth HM - 504, vč. 4010

9. 10. 1936
prototyp imatrikulován

19. 11. 1936
oprávnění MVP v dohodě s MNO pro Moravskoslezskou vozovku "Legitimaci č. 509" k držení čs. letadla typu Tatra T - 1331, prototyp, poznávací značky OK - TAB, za předpokladu, že domovským letištěm bude MVP schválené letiště Studénka. Letový certifikát vydán 6. ledna 1937 s platností do 22.09.1938.

15. 3. 1937
zálet po prodloužení motorového lože

IV. - V. 1937
prototyp T - 131.1 OK - TAB předán do Výzkumného technického a leteckého ústavu (VTLÚ) v Praze ke zkouškám

Rok 1937
MVP objednalo první sérii 10 letadel, na které se pracovalo v období 1937 - 1938

IX. - X. 1937
důkladná oprava letounu

18. 10. 1937
zálet po opravě

3. 11. 1937
imatrikulace

Rok 1938
letoun OK - TAB přešel z držení Moravskoslezské vozovky ve Studénce do Prahy k župě Masarykovy letecké ligy (MLL) dr. Zd. Lhoty

13. 8. 1938
havárie letounu v mlze na Českomoravské vrchovině u Moravské Třebové, při letu z Olomouce do Prahy

Experimentální sportovní letoun TATRA T - 101.1

 1. zalétávací let - 17. 1. 1938 (Matěna)
 2. imatrikulace - 18. 1. 1938 - přidělena poznávací značka OK - TAO
 3. letový certifikát vystaven 5. 3. 1938, osazení motorem Tatra vč. 100.08
 4. vytvořen neoficiální výškový rekord - 6 280 m - 15. 3. 1938 (Studénka - Matěna, Kos)
 5. vytvořen oficiální výškový rekord - 7 113 m - 16. 3. 1938 (Brno - Brázda K., Valda J.) mezinárodní rekord FAI ve III. kategorii (obsah motoru od 2 do 4 litrů) - jedno a vícemístných
Rekordy - listina rekordů FIA v kategorii III. (letouny s motory o obsahu od 2 do 4 litrů)

letoun: T-001, OK-TAN

 • 30.dubna 1938
 • místo: Praha
 • posádka: kpt. Červinka, por. Štěpánek
 • trať 100 km: dosažená rychlost 231,035 km/h - Světový rekord !
 • trať 1000 km : dosažená rychlost 228,241 km/h - Světový rekord !
 • tím byly současně vytvořeny další dva světové rychlostní rekordy jednomístných letadel v kategorii III.
 •  
 • zlepšení rekordu v sólo obsazení
 • 6. května 1938
 • pilot: kpt. Červinka
 • trať 100 km: dosažená rychlost 231,243 km/h

letoun: T-101.1, OK-TAO

 • 15. března 1938
 • místo: Studénka
 • posádka: Matěna, Kos (tovární piloti)
 • dosažená výška: 6280m - neoficiální světový rekord
 •  
 • 16. března 1938 (dopoledne)
 • místo: Brno
 • posádka: mjr. K. Brázda, J. Valda (konstruktér)
 • dosažená výška: 7113 m
 • oficiální světový rekord ve dvojím i jednomístném obsazení
 •  
 • 16. března 1938 (odpoledne)
 • místo: Brno
 • posádka: mjr. K. Brázda
 • dosažená výška: 7470 m (pro zamrznutí ventilu kyslíkového přívodu byl pokus ukončen)
 • oficiální světový rekord v jednomístném obsazení

Letoun T-101.1 (OK-TAO) byl také přizpůsoben pro dálkový let. V květnu 1938 dosáhli major Jan Ambruž a šefpilot leteckého oddělení Vojtěch Matěna světového dálkového rekordu. Překonali vzdálenost 4 340 km a bez mezipřistání dosedli v Chartumu v Súdánu.

 • Start: Praha, 17. května 1938, 04.35 hodin
 • Trasa: Praha-Ruzyně - Bratislava - Maďarsko (Balaton) - Jugoslávie - Soluň - ostrov Kréta - Alexandrie - Káhira -
              - Chartúm (Súdán)
 • Cíl: Chartúm (Súdán), 18. května 1938, 07.00 hodin - našeho času
 • Překonaná vzdálenost: 4 340 km
 • Doba letu: 26.25 hodin
 • oficiální světový rekord

Posledním letadlem, které bylo v leteckém oddělení závodu vyrobeno, bylo letadlo T-201 v počtu 5ti kusů.

Z podkladů p. Ludvíka Hanzelky zpracoval Martin Šmída, únor 2010
Letecké oddělení 1935, Sbírky archivu Vagonářského muzea ve Studénce

PŘEHLED LETADEL A MOTORŮ TATRA

LETADLA TATRA - technické údaje

Typ

T - 001

T - 101

T - 201

T - 301

T - 401

Určení

Experimentální
cvičný

Experimentální
studijní

Sportovní
cvičný

Sportovní
cvičný

Cvičný
školní

Křídla

dolnoplošník

dolnoplošník

dolnoplošník

dolnoplošník

dolnoplošník

Počet míst

2

2

2

2

2

Rozpětí /m/

9,00

13,00

10,00

10,00

 

Délka /m/

6,70

6,62

6,90

6,90

 

Výška /m/

1,96

2,15

2,10

2,10

 

Start.hmotnost (kg)

670

780

760

760

 

Motor
typ

HM - 504

T - 100 spec.

T - 100

T - 100

T - 100

startovní výkon(kW)

72

72

73

73

73

Vmax (km/h)

215

213

225

220

 

Vcestovní (km/h)

185

190

195

195

 

Vpřistávací (km/h)

75

65

75

75

 

Dostup (m)

4 500

5 500

4 500

5 500

 

Dolet (km)

750

1 200

800

1 200

 

Poznámka

Prototyp

Prototyp

Série 5 ks

Prototyp

Projekt

Typ

T - 002

T - 003

T - 131

T - 126

Určení

Dopravní
.

Školní
cvičný

Cvičný
školní

Cvičný
školní

Křídla

dolnoplošník

dolnoplošník

dvouplošník

dvouplošník

Počet míst

4

2

2

2

Rozpětí /m/

17,90

12,00

7,35

10,36

Délka /m/

 

 

6,62

8,08

Výška /m/

 

 

2,25

2,92

Start.hmotnost (kg)

1 450

1 550

630

1 300

Motor
typ

2xWalter
Minor 4

Avia
Rk - 17

T - 100
(HM-504)

Avia
Rk - 17

startovní výkon ( kW)

70

264

72

264

Vmax (km/h)

270

310

195

253

Vcestovní (km/h)

245

 

165

210

Vpřistávací (km/h)

90

 

75

85

Dostup (m)

5 500

7 200

4 000

6 700

Dolet (km)

600

750

550

530

Poznámka

Projekt

Projekt

Série 35 ks

Prototyp

PŘEHLED LETADEL TATRA T - 131

35 ks - série

Letoun
v sérii

Označení

Motor
typ *
číslo

Zálet

Imatrikulace

Poznávací
značka

Dat. vydání
let. certifik.

Omezení
do

Majitel

Držitel

1.

T - 131.2

T-100
100.02

28.07.1937

6.08.1937

OK - TAC

27.12.1937

?

čs. stát (MVP)

MLL Praha

2.

T - 131.3

T-100
100.03

28.07.1937

6.08.1937

OK - TAD

27.12.1937

?

čs. stát (MVP)

MLL Praha

3.

T - 131.4

T-100
100.04

18.10.1937

3.11.1937

OK - TAE

27.12.1937

?

čs. stát (MVP)

MLL Praha

4.

T - 131.5

T-100
100.05

18.10.1937

3.11.1937

OK - TAF

27.12.1937

?

čs. stát (MVP)

MLL Praha

5.

T - 131.6

T-100
100.06

11.12.1937

?

OK - TAG

23.03.1938

?

čs. stát (MVP)

MLL Praha

6.

T - 131.7

T-100
100.07

11.12.1937

?

OK - TAH

23.03.1938

16.02.1940

čs. stát (MVP)

MLL Praha

7.

T - 131.8

T-100
100.08

17.01.1938

?

OK - TAI

23.03.1938

16.02.1940

čs. stát (MVP)

Ústř.let.škola Praha

8.

T - 131.9

T-100
100.09

13.06.1938

25.06.1938

OK - TAK

29.07.1938

16.02.1940

čs. stát (MVP)

MLL, ústředí Praha

9.

T - 131.10

T-100
100.10

13.06.1938

25.06.1938

OK - TAL

03.08.1938

16.02.1940

čs. stát (MVP)

MLL, ústředí Praha

10.

T - 131.11

T-100
100.01

28.07.1938

6.08.1938

OK - TAM

14.08.1937

01.06.1939

čs. stát (MVP)

MLL Praha

* Motor T - 100 je licenční MH - 504

PŘEHLED LETADEL TATRA T - 201

5 ks - série

Letoun
v sérii

Označení

Motor
typ
číslo

Zálet

Imatrikulace

Poznávací
značka

Dat. vydání
let. certifik.

Majitel

Držitel

1.

T - 201.2

T-100
100.13

20.06.1938

?

OK - TAR

26.08.1938

čs. stát (MVP)

ARČs Praha

2.

T - 201.3

T-100
100.14

8.08.1938

19.08.1938

OK - TAS

22.08.1938

Moravskoslezská
vozovka

 

3.

T - 201.4

T-100
100.15

18.08.1938

19.08.1938

OK - PTP

01.09.1938

Josef PROKOP

 

4.

T - 201.1

T-100
100.18

18.08.1938

19.08.1938

OK - TAP

22.08.1938

čs. stát (MVP)

ARČs Praha

5.

T - 201.5

nebyl imatrikulován

PŘEHLED LETADEL TATRA T - 301

Letoun
v sérii

Označení

Motor
typ
číslo

Zálet

Imatrikulace

Poznávací
značka

Dat. vydání
let. certifik.

Majitel

Držitel

1.

T - 301.1

T-100

12.09.1938

?

OK - TAT

nevydán

xx00xx

xx00xx

Letoun dne 7.října 1938 přelétl pilot Matěna do Hlavních leteckých dílen do Olomouce, těsně před zabráním Studénky Němci.

 

Tabulka leteckých motorů TATRA

Typ

Počet válců

Objem
motoru
v litrech

Vrtání
mm

Zdvih
mm

Kom-presní
poměr

Uspořádání válců
chlazení

Startovní výkon
kW

Trvalý výkon
kW

Hmotnost
kg

Poznámka

T-100

4

3,98

105

115

1 : 6

Řadový invertní
4 - dobý
vzduchem chlazený

73

66

105

Série 35 ks

T-101

2

0,80

80

80

1 : 6

Ležatý dvoudobý
vzduchem chlazený

14

?

20

2 ks

T-102

4

2,00

84

90

1 : 6

Řadový invertní
4 - dobý
vzduchem chlazený

55

44

60

Prototyp